Tác giả :
Căn cứ quy định về xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2023, Phòng Khoa học Công nghệ thông báo đến các em Sinh viên việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm 2024 với những nội dung chính sau:

* Tiến độ thực hiện đăng ký đề tài:
Từ ngày 22/8 đến 20/9/2023: Sinh viên đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học tại các Khoa.
Từ ngày 20/9 đến 05/10/2023: Các đơn vị tiến hành sơ duyệt đề tài NCKH Sinh viên và gửi về Phòng Khoa học Công nghệ.
- Từ ngày 05/10 đến 15/10/2023: Các đơn vị Tổng hợp, lập kế hoạch, phương án xét duyệt đề tài NCKH Sinh viên.
Từ ngày 15/10 đến 25/11/2023: Hội đồng khoa học các khoa xét duyệt đề tài NCKH Sinh viên
Từ ngày 25/11 đến 30/11/2023Các khoa tổng hợp đề tài NCKH sinh viên được phê duyệt gửi về phòng KHCN
Từ ngày 10/12 đến 20/12/2023: BGH, Phòng KHCN phê duyệt danh mục thực hiện đề tài.

Chi tiết Thông báo và các biểu mẫu các em Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.
 
Trân trọng./.

Thông báo - Đăng ký hoạt động NCKH năm 2024.pdf

BM01_DON DANG KY DE TAI NCKH SINH VIEN.doc

BM02_THUYET MINH DE TAI NCKH SINH VIEN năm 2024.doc

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.28) 37 221 223 - Số nội bộ: 8230
E-mail: vp.congdoan@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 40,708

Tổng truy cập:519,620