• Các câu hỏi thường gặp


  A. CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG NCKH SINH VIÊN

  Câu hỏi 1:
   Sau khi được xét duyệt vào tháng 6 hằng năm, đề tài đã được thực hiện chưa hay chờ ký hợp đồng mới thực hiện?

  Trả lời:  Sau khi đề tài đã được Hội đồng xét duyệt vào tháng 6, Sinh viên có thể tiến hành thực hiện nghiên cứu nhằm kịp tiến độ nghiệm thu vào tháng 6 năm sau, sinh viên không nên chờ kí hợp đồng rồi mới thực hiện. 

  Câu hỏi 2: Khi nào thì sinh viên được tạm ứng kinh phí thực hiện đề tài?

  Trả lời: Sau khi kí hợp đồng, Phòng QLKH-QHQT sẽ có thông báo cụ thể về vấn đề tạm ứng kinh phí thực hiện đề tài NCKH. 
  Lưu ý: Trường hợp sinh viên năm cuối khi thực hiện đề tài sẽ không được tạm ứng kinh phí và chỉ được thanh toán sau khi hoàn thành đề tài.

  Câu hỏi 3: Tại sao đề tài được xét duyệt vào tháng 6 nhưng đến tháng 1 năm sau mới thực hiện ký hợp đồng?
  Trả lời: Vì thời gian thực hiện đề tài là 1 năm, từ tháng 6 năm này đến tháng 6 năm sau, tuy nhiên, kinh phí đề tài NCKH lại được quản lý theo năm tài chính, từ tháng 1 đến tháng 12 trong cùng 1 năm, do vậy, nhằm thuận lợi trong việc thanh quyết toán nên việc ký hợp đồng sẽ được dời vào tháng 1 năm sau.
  Ví dụ: Đề tài 2015 có thời gian thực hiện từ 6/2014-6/2015. Vì là đề tài năm 2015 nên kinh phí được quản lý từ 1/2015-12/2015. Do vậy, để thực hiện đúng quy định về thủ tục tài chính nên hợp đồng phải được ký vào năm 1/2015.

  Câu hỏi 4: Trong khoảng thời gian thực hiện hợp đồng, em muốn hủy đề tài thì làm như thế nào?

  Trả lời: Nếu chưa ký hợp đồng, em muốn hủy đề tài chỉ cần liên hệ Phòng QLKH-QHQT để báo hủy. Trường hợp đã ký hợp đồng rồi, em cần làm đơn Xin hủy hợp đồng theo mẫu, có xác nhận của GVHD và Ban chủ nhiệm Khoa nộp về Phòng QLKh-QHQT.

  Câu hỏi 5: Em đã nộp đơn đăng ký và thuyết minh đề tài cho khoa, sau khi được xét duyệt em có cần nộp lại thuyết minh hay không?

  Trả lời: Em cần phải nộp lại 02 bản thuyết minh và nộp cho Phòng QLKH-QHQT, vì sau khi xét duyệt phần kinh phí của em có sự thay đổi. Do vậy em phải điều chỉnh lại mục kinh phí trong bản thuyết minh trước đó. Thời gian nộp sẽ có thông báo cụ thể qua email sinh viên.

  Câu hỏi 6: Trong thời gian thực hiện đề tài, em có thể chỉnh sửa, thay đổi tên đề tài, thành viên đề tài hoặc GVHD được hay không?

  Trả lời: Được. Nhưng phải trước thời gian ký hợp đồng. Trường hợp muốn thay đổi thông tin GVHD phải có xác nhận của GVHD cũ và mới và xác nhận của Ban lãnh đạo Khoa.

  Câu hỏi 7: Trường hợp kinh phí thực hiện đề tài của em lớn hơn kinh phí do Nhà trường cấp thì em có được thanh toán toàn bộ số tiền em bỏ ra hay không?
  Trả lời: Không. Vì kinh phí do Nhà trường cấp chỉ mang tính chất hỗ trợ cho sinh viên NCKH. Có 2 trường hợp như sau: 
  - Nếu số tiền sinh viên bỏ ra thực hiện đề tài (A đồng) lớn hơn hoặc bằng số tiền được phê duyệt (B đồng): A>B, A=B → Số tiền sinh viên được thanh toán B đồng.
  - Nếu A < B: → Số tiền sinh viên được thanh toán A đồng.

  Câu hỏi 8: Để thuận lợi trong việc thanh toán đề tài, em cần phải lưu ý những gì trong quá trình thực hiện đề tài?

  Trả lời: Trong quá trính thực hiện dề tài, các bạn sinh viên cần lưu ý đến việc lấy các hóa đơn chứng từ khi mua nguyên vật liệu hoặc photo in ấn. 
  - Các hóa đơn phải có ngày tháng sau ngày tháng ký hợp đồng và trước thời gian nghiệm thu đề tài. Nghĩa là hóa đơn được ghi trong khoảng từ đầu tháng 2 đến cuối tháng 5.
  - Đối với các khoản chi từ 200 nghìn trở xuống thì cần lấy hóa đơn bán lẻ, có đóng dấu (mộc) vuông của cửa hàng.
  - Đối với các khoản chi trên 200 nghìn đồng thì cần lấy hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn đỏ).
  - Nếu các khoản kinh phí được chi trong cùng 1 tháng và cùng trả 1 đơn vị cung cấp thì cần cộng các khoản chi lại, số tổng đó trên 200 nghìn đồng thì phải lấy hóa đơn giá trị gia tăng.

  Câu hỏi 9: HSSV muốn tham gia nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm mở (Open lab), CLB Khoa học trẻ để học tập thì đăng ký như thế nào?

  Trả lời: 
  - HSSV muốn tham gia nghiên cứu Phòng thí nghiệm mở (Open lab) vui lòng liên hệ :
  • PGS.TS. Nguyễn Trường Thịnh - Email: thinhnt@hcmute.edu.vn 
  • ThS. Tưởng Phước Thọ: - Email: thotp@hcmute.edu.vn 
  - HSSV muốn tham gia nghiên cứu tại CLB Khoa học trẻ vui lòng liên hệ :
  • ThS. Lê Tấn Cường – Email: cuonglt@hcmute.edu.vn 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.28) 37 221 223 - Số nội bộ: 8230
E-mail: vp.congdoan@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 40,718

Tổng truy cập:519,630