• MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG PHÒNG KHCN-QHQT NĂM HỌC 2020-2021

  Chủ đề năm học“Sáng tạo và khởi nghiệp - Innovation and Start-up”

 • MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG PHÒNG KHCN-QHQT NĂM HỌC 2019-2020

  Chủ đề năm học: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 4.0 - HCMUTE 4.0

 • MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG PHÒNG KHCN NĂM HỌC 2018-2019

  Chủ đề năm học 2018-2019: Sáng tạo thông qua học theo dự án - Innovation through Project - Based Learning

 • CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRỌNG TÂM THEO MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2016-2017


  Chủ đề năm học: “Ứng dụng công nghệ thông tin và Internet of Things (IoT) để xây dựng trường thành đại học thông minh”

  1. Tuyên truyền, phổ biến IoT cho giảng viên thông qua tổ chức Seminar IoT trong KH&CN

  2. Tuyên truyền, phổ biến IoT cho sinh viên thông qua buổi Tập huấn cho sinh viên về Kit Intel Galileo

  3. Tham gia thực hiện KĐCL nhà trường theo Bộ tiêu chuẩn KĐCL của Bộ GD&ĐT

  4. Tham gia phục vụ đánh giá ngoài 05 CTĐT theo bộ tiêu chuẩn v3 của AUN – QA: Cung cấp minh chứng mảng khoa học công nghệ

  5. Tổ chức hội thảo “Đại học thông minh và IoT”.

  6. Tổ chức 04 sân chơi NCKH cho SV liên quan đến ứng dụng IoT:
  - Sân chơi MCR 
  - Robot mê cung
  - Thiết kế Led
  - Robocon

  7. Tổ chức 01 cuộc thi cấp khoa và cấp trường về nghiên cứu sản phẩm IoT, 
  mô hình dạy học có ứng dụng IoT

  8. Xây dựng Phần mềm quản lý KHCN và tạp chí online

  9. Tổ chức hội thảo CLB các trường đại học kỹ thuật

  10. Kết hợp với đại học Cao Hùng tổ chức Hội nghị Công nghệ xanh và Phát triển bền vững 2016

  11. Hội nghị quốc tế IEEE ICSSE 2017

  12. Tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu
  - Thực hiện 08 đề tài NCKH cấp Bộ và tương đương. 
  - Tăng 10% bài báo nằm trong danh mục SCI và SCIE. 
  - Mỗi khoa có 02 hợp đồng chuyển giao công nghệ


  Chủ đề năm học: “Ứng dụng công nghệ thông tin và Internet of Things (IoT) để xây dựng trường thành đại học thông minh”

  1. Tuyên truyền, phổ biến IoT cho giảng viên thông qua tổ chức Seminar IoT trong KH&CN

  2. Tuyên truyền, phổ biến IoT cho sinh viên thông qua buổi Tập huấn cho sinh viên về Kit Intel Galileo

  3. Tham gia thực hiện KĐCL nhà trường theo Bộ tiêu chuẩn KĐCL của Bộ GD&ĐT

  4. Tham gia phục vụ đánh giá ngoài 05 CTĐT theo bộ tiêu chuẩn v3 của AUN – QA: Cung cấp minh chứng mảng khoa học công nghệ

  5. Tổ chức hội thảo “Đại học thông minh và IoT”.

  6. Tổ chức 04 sân chơi NCKH cho SV liên quan đến ứng dụng IoT:
  - Sân chơi MCR 
  - Robot mê cung
  - Thiết kế Led
  - Robocon

  7. Tổ chức 01 cuộc thi cấp khoa và cấp trường về nghiên cứu sản phẩm IoT, 
  mô hình dạy học có ứng dụng IoT

  8. Xây dựng Phần mềm quản lý KHCN và tạp chí online

  9. Tổ chức hội thảo CLB các trường đại học kỹ thuật

  10. Kết hợp với đại học Cao Hùng tổ chức Hội nghị Công nghệ xanh và Phát triển bền vững 2016

  11. Hội nghị quốc tế IEEE ICSSE 2017

  12. Tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu
  - Thực hiện 08 đề tài NCKH cấp Bộ và tương đương. 
  - Tăng 10% bài báo nằm trong danh mục SCI và SCIE. 
  - Mỗi khoa có 02 hợp đồng chuyển giao công nghệ

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.28) 37 221 223 - Số nội bộ: 8230
E-mail: vp.congdoan@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 40,675

Tổng truy cập:519,587