Tác giả :
Thông báo đăng ký Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2024
 
Căn cứ quy định về xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2023, Phòng Khoa học Công nghệ xin thông báo đến quý Thầy/Cô về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm 2024 với những nội dung chính sau:

* Tiến độ thực hiện đăng ký đề tài:
Từ ngày 22/8 đến 20/9/2023: Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học tại các đơn vị.
Từ ngày 20/9 đến 05/10/2023: Các đơn vị tiến hành sơ duyệt, rà soát sự trùng lặp và nộp hồ sơ về Phòng Khoa học Công nghệ.
- Từ ngày 05/10 đến 15/10/2023: Tổng hợp, lập kế hoạch, phương án xét duyệt.
Từ ngày 15/10 đến 25/11/2023: Hội đồng khoa học các cấp xét duyệt đề tài.
Từ ngày 25/11 đến 30/11/2023Gửi danh mục đề tài NCKH Sinh viên đã xét duyệt về phòng KHCN.
Từ ngày 10/12 đến 20/12/2023Phê duyệt danh mục thực hiện đề tài.
 
Chi tiết Thông báo và các biểu mẫu, quý Thầy/ Cô vui lòng xem file đính kèm.
 
Trân trọng./.

BM01_PHIEU DE XUAT GIANG VIEN, NCS, HVCH.doc

BM02_THUYET MINH GIANG VIEN, NCS, HVCH.doc

QD12-Phân loại thống kê trong NCKH.pdf

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.28) 37 221 223 - Số nội bộ: 8230
E-mail: vp.congdoan@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 40,680

Tổng truy cập:519,592